ใบงานเรื่อง คำนาม

Advertisements

เพลง คำนาม

คำนาม…ใช้เรียกตามชื่อ

ให้นักเรียนวิเคราะห์ชนิดของคำนามในประโยคต่อไปนี้เติมลงในตาราง

๑. ช้างโขลงนั้นอยู่ในอุทยานแห่งหนึ่ง

๒. ความฝันในบางครั้งก็เกิดขึ้นจากความวิตกกังวลนั่นเอง

๓. คณะนักเรียนต่างประทับใจเมื่อได้ไปทัศนศึกษาที่พระที่นั่งวิมานเมฆ

๔. เหล่าทหารซ้อมเดินสวนสนามที่ลานพระบรมรูปทรงม้า

นามไม่ชี้เฉพาะ

สามานยนาม

นามชื่อเฉพาะ

วิสามานยนาม

นามบอกลักษณะ

ลักษณะนาม

นามรวมหมู่

สมุหนาม

นามที่แสดงอาการ

อาการนาม

 

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

%d bloggers like this: